This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB
Nutzungsprofile

O uporabniških profilih.

Različne stavbe imajo različne lastnosti. Tudi zahteve glede stavb so različne. Zato je DGNB sistem certificiranja na razpolago v obliki različnih „uporabniških profilov“. Obstajajo certifikati za pisarniške in upravne stavbe, trgovske stavbe, industrijske stavbe, hotelske stavbe, stanovanjske stavbe, mešano rabljene stavbe in stavbe za izobraževanje. Le tako se lahko na enotni podlagi načrtuje, gradi, obratuje in certificira. Nenehno se v delovnih skupinah izdelujejo dodatni profili, na primer trenutno za bolnišnice.

Kako nastane uporabniški profil?

Kateri uporabniški profili se razvijajo, je v prvi vrsti odvisno od tržnega interesa in članov DGNB- ja. Če je zadostno povpraševanje, poda DGNB uprava priporočilo na Predsedstvo in Strokovni odbor. Ti gremiji potem dajo zeleno luč za razvoj novih uporabniških profilov ali pa predlog zavrnejo.

Uporabniške profile častno razvijajo člani delovne skupine. Za vsak nov uporabniški profil se sestavi nova delovna skupina. Nadaljnjo organizacijo razvojnega postopka prevzame področje sistemskega razvoja v DGNB upravi.

Vsak na novo razviti uporabniški profil gre po odobritvi, s strani strokovnega odbora, skozi fazo prve uporabe. Pregledniki testirajo na podlagi konkretnih projektov, kriterije in metodiko vrednotenja glede na uporabnost v praksi.

Ko je nov uporabniški profil preizkušen, predelan in s tem pripravljen za trg, objavi DGNB vse informacije, ki jih Svetovalci in Avditorji potrebujejo za svoje delo. Po tem se lahko vrste stavb in mestne četrti prijavijo za certificiranje pri DGNB- ju.

POT DO NOVEGA UPORABNIŠKEGA PROFILA

Pogoji certificiranja za različne uporabniške profile.

Tukaj se nahajajo pogoji certificiranja za naslednje uporabniške vrste:

Novogradnja, stavba (posamezno certificiranje)

Novogradnja, mestne četrti

Kontaktna oseba

Smodis Robert

Robert Smodiš mag.inž.arh.
DGNB Avditor
Telefon: +386 (0)5 997 66 36
robert.smodis at siol.net