This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB
Zlato. Srebro. Bron. Vrednotenje.

Zlato. Srebro. Bron. Vrednotenje.

Za vsak kriterij je DGNB definiral ciljne vrednosti. Za doseg ciljnih zahtev se podeli do 10 ocenjevalnih točk. Kriteriji so glede na uporabniški profil deloma različno pomembnostno uteženi. Iz kombinacije ocenjevalnih točk in posamezne razvrstitve kriterija se izračuna konkretna stopnja izpolnjevanja za šest tematskih področij. Za celotni projekt se izračuna celotna stopnja izpolnjevanja iz 5 tematskih področij ustrezno z njihovo relevantnostjo. Kakovost lokacije se načeloma določi ločeno in se določa pri stavbi neposredno preko možnosti trženja. Pri mestnih četrtih se kakovost lokacije vključuje v vse.

DGNB GRAFIKA OVREDNOTENJA.

SISTEM DGNB VREDNOTI PO STOPNJAH IZPONJEVANJA

Pri skupni stopnji izpolnjevanja v višini 50 % prejme projekt bronasti DGNB certifikat. Pri stopnji izpolnjevanja nad 65 % se podeli srebrni DGNB certifikat. Za zlati DGNB certifikat mora biti dosežena skupna stopnja izpolnjevanja v višini 80 %.

DGNB ima pravico zahtevati izenačeno visoko kakovost stavb. Zato ne zadošča le skupna stopnja izpolnjevanja za prejetje certifikata.

Na vseh za rezultat relevantnih tematskih področjih mora biti dosežena določena osnovna raven – minimalna stopnja izponjevanja - da se lahko prejme določeno priznanje.

Za zlato priznanje je potrebna stopnja izpolnjevanja minimalno 65 % v prvih petih tematskih področjih. Stopnja izpolnjevanja minimalno 50 % pomeni srebrno priznanje in za 35 % se stavbi podeli bronasto priznanje.

Kontaktna oseba

Smodis Robert

Robert Smodiš mag.inž.arh.
DGNB Avditor
Telefon: +386 (0)5 997 66 36
robert.smodis at siol.net