This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB
Uporaba.

Uporaba.

Nacionalno in internacionalno

DGNB sistem certificiranja je uporaben nacionalno in internacionalno.

Informacije o tem, kako deluje uporaba sistema po vsem svetu, najdete tukaj

Javno in zasebno.

DGNB sistem certificiranja je usmerjen v prakso in fleksibilno prilagodljiv. Od tega imajo korist tako zasebni investitorji kot tudi mesta in občine. Vsi potrebujejo zanesljiv temelj, da lahko svoje trajnostne cilje gospodarno in učinkovito spodbujajo in dokumentirajo.

Izobraževanja na licu mesta za državne organe.

Kot osrednja platforma znanja v Nemčiji, poseduje DGNB obsežno znanje, ki predstavlja za pristojne državne organe zanesljiv temelj, da spodbuja svoje posamezne trajnostne cilje.

To znanje posreduje DGNB akademija preko izobraževanja na licu mesta glede osrednjih tem trajnostne gradnje. Pri tem prilagodimo vsebino izobraževanj individualno glede na vaše želje in potrebe. Prav tako glede na termine. Seveda pa pridejo naši strokovnjaki k vam.

Naj tudi Vam koristi naše strokovno znanje – in dovolite, da Vam pripravimo individualno ponudbo. ausbildung@dgnb.de

Mestne četrti in stavbe.

Trenutno se lahko certificira 13 različnih vrst stavb in od leta 2011 tudi celotne mestne četrti.

Sistem DGNB predstavlja celosten vidik trajnostne gradnje. Osnova za to sta dva ustrezna kataloga kriterijev s točno opredeljenimi kriteriji.

Seveda ustreza tudi uporabniški profil za mestne četrti v svojih osnovah vodilnemu motivu DGNB – ja in obravnava uveljavljena tematska področja. Pri tem se poseben pomen pripisuje življenjski kakovosti stanovalcev v skladu s filozofijo DGNB – ja. Pomembni pokazatelji so med drugim izobraževalne ustanove, varstvo otrok, lokalna oskrba in kulturne ustanove.

RAZVRSTITEV TEMATSKIH PODROČIJ PRI STAVBAH:

RAZVRSTITEV TEMATSKIH PODROČIJ PRI MESTNIH ČETRTIH.

CERTIFICIRANJE.

Priznanje se tako kot pri sistemu DGNB ponudi ponavadi v obliki predhodnega certifikata. Ker traja razvoj mestnih četrti dalj časa in poteka v več fazah in je tudi čas gradnje bistveno daljši kot pri posameznih stavbah, obstajajo tri stopnje certificiranja. Poleg pred-certifikata obstajata dve vrsti certifikatov. Prvi se podeli po dokončanju 25 % komunalne ureditve in velja pet let. Drugi certifikat prejmete po dokončanju 75 % gradnje in velja za neomejen čas.

CERTIFICIRANJE STAVB.

CERTIFICIRANJE MESTNIH ČETRTI.

Novogradnja in obstoječa stavba.

S sistemom DGNB je možno vsako stavbo na enakih osnovah ovrednotiti in certificirati v različnih fazah – novogradnja ali obstoječa stavba. S tem se nudi gradbenemu in nepremičninskemu gospodarstvu maksimalno transparentnost in primerljivost.

Načeloma se lahko certificira nepremičnino kot novogradnjo (do 3 leta po dokončanju) ali kot obstoječo stavbo (po 3. letu od dokončanja).

Seveda je možno certificirati stavbe, katere so bile modernizirane. Glede na obseg modernizacije se stavba certificira kot novogradnja z ustreznimi adaptacijami ali kot obstoječa stavba.

Posamezno, skupinsko ali večkratno certificiranje.

Praviloma se stavbe certificira posamezno. Če želimo certificirati več enakih ali podobnih stavb, nudi sistem DGNB dve ugodni in učinkoviti varianti.

DGNB skupinsko certificiranje

Ta varianta certificiranja je idealna za zgradbe, ki so identične in postavljene na enem mestu (npr. stanovanjska naselja, pisarniške zgradbe itd.). Podeli se lahko DGNB pred-certifikat oz. DGNB certifikat. DGNB skupinsko certificiranje se lahko uporablja za vsak obstoječi uporabniški profil in vsako stavbo. Prednost: DGNB skupinsko certificiranje razpolaga s skupno osnovo dokazil. To pospeši potek ter zmanjša strošek dokumentacije in pristojbine certificiranja.

DGNB večkratno certificiranje

Ta vrsta certificiranja se uporablja za stavbe, ki so postavljene v identični obliki na različnih lokacijah (npr. diskonti, montažne hiše, itd.). Opcija je DGNB pred-certifikat za predloženi gradbeni opis. Vsak obstoječi uporabniški profil in vsaka stavba se lahko certificira. Prednost: vsaka stavba, ki se izdela na podlagi tega predhodno certificiranega gradbenega opisa, prejme po vročitvi in preveritvi relevantne dokumentacije, individualen DGNB certifikat. Prednosti: zagotovitev kakovosti zaradi jasnih zahtev in procesov, skupna osnova dokazil, zmanjšan strošek dokumentacije, višja učinkovitost in zmanjšane pristojbine.