This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB

DGNB trajnostni koncept.
Nova kakovost gradnje.

Sistem DGNB vrednoti stavbe in mestne četrti, ki na izjemen način izpolnjujejo trajnostne kriterije. Trajnostni koncept sistema DGNB ima širok obseg in presega znani model treh stebrov. Vseskozi obravnava vse bistvene vidike trajnostne gradnje.

Ti obsegajo šest tematskih področij: ekologijo, ekonomijo, sociološko- kulturne in funkcionalne vidike, tehniko, procese in lokacijo. Pri tem se vključujejo prvi štirje vidiki enakovredno v ovrednotenje. S tem je sistem DGNB edini, ki ekonomskemu vidiku trajnostne gradnje pripisuje enak pomen kot ekološkim kriterijem. Ovrednotenje temelji vedno na celotnem življenjskem ciklu stavbe. V ospredju je seveda tudi dobro počutje uporabnika.

Odločilnega pomena: Sistem DGNB ne vrednoti posameznih ukrepov, temveč celotno učinkovitost stavbe oz. mestne četrti.