This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB

DGNB sistem cerftificiranja. Edinstveno fleksibilen.

Obstaja kar nekaj sistemov za certificiranje trajnostne gradnje. Sistem DGNB je edinstven. Namenjen je objektivnemu opisovanju in ovrednotenju trajnosti stavb in mestnih četrti. Vrednoti se kakovost v širšem pomenu, preko celotnega življenjskega cikla stavbe.

Temeljna sistematika za ovrednotenje trajnostne kakovosti stavb je bila razvita s strani DGNB- ja in nemškega Zveznega ministrstva za promet, gradnjo in razvoj mest (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung - BMVBS ). Medtem ko je Zvezno ministrstvo za promet, gradnjo in razvoj mest to osnovo natančno določilo za lastno ovrednotenje zveznih gradenj, je DGNB iz tega razvil celoviti sistem certificiranja za različne vrste uporabe stavb.

DGNB sistem certificiranja je mednarodno uporaben. Na osnovi njegove fleksibilnosti se lahko natančno prilagodi za različne uporabe stavb in celo na državno specifične zahteve. Certificira se izjemno izpolnjevanje do 50 trajnostnih kriterijev iz tematskih področij: ekologija, ekonomija, sociološko- kulturni vidiki, tehnika, procesni postopki in lokacija. Če so kriteriji izpolnjeni preko norme, DGNB podeli bronasti, srebrni ali zlati DGNB certifikat. Poleg tega obstaja možnost preprostega predhodnega certificiranja v fazi načrtovanja.

Kontaktna oseba

Smodis Robert

Robert Smodiš mag.inž.arh.
DGNB Avditor
Telefon: +386 (0)5 997 66 36
robert.smodis at siol.net