This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB
Kriteriji.

Kriteriji.

DGNB ne vrednoti posameznih ukrepov, temveč celotno učinkovitost stavbe oz. mestne četrti. Trajnostna celotna učinkovitost stavbe se vrednoti na podlagi 40 različnih kriterijev, kot na primer termično ugodje, neovirana dostopnost in zvočna zaščita.

Pri certificiranju mestnih četrti so poleg tega še posebni DGNB kriteriji: sprememba mestnega podnebja, biotska raznovrstnost in prepletenost, socialna in funkcionalna raznolikost itd. Če so ti kriteriji vidno izpolnjeni, prejme stavba ali mestna četrt zlati, srebrni ali bronasti certifikat/pred-certifikat.

DGNB neprestano razvija svoj certifikacijski sistem in ga prilagaja glede na nacionalne in internacionalne norme in zakonodajo.

Katalog kriterijev za stavbe in mestne četrti.

Tukaj se nahajajo katalogi kriterijev za stavbe in mestne četrti.

Struktura in primer.

Kako izgleda kriterij?

Tukaj najdete kot primer kriterij „Kolesarsko udobje (SOC 2.3) "

V DGNB kriteriju so pojasnjeni naslednji vidiki:

  • Cilji in pomembnost

Navedba zaščitnega cilja in kratka razlaga glede pomembnosti kriterija

  • Metoda

Postopek: S katerimi ukrepi se bo dosegel cilj?

  • Ovrednotenje

Prikaz podelitve točk: Kateri sprejeti ukrepi ustrezajo določenemu številu točk v sistemu DGNB?

  • Potrebna dokazila

Navedba zahtevanih in potrebnih dokumentov

  • Navedba literature

Navedba osnovne in nadaljevalne literature (norme, smernice, študije, druge publikacije)

Kje se nahajajo vsi kriteriji?

  • Kot DGNB Avditor in Svetovalec najdete vse kriterije od vseh uporabniških profilov v internem področju in si jih lahko prenesete.
  • Kot DGNB član najdete v internem področju vse kriterije novih uporabniških profilov na ogled.
  • Kot interesent lahko najdete vse kriterije naslednjih uporabniških profilov v ustreznih DGNB priročnikih: Novogradnja pisarna in upravna stavba, verzija 2012 Novogradnja mestne četrti, verzija 2012