This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB

DGNB Navigator.

Gradbeni proizvodi prispevajo pomembne delež k trajnostnosti in splošnim lastnostim stavb - s svojim vplivom na okolje, kot so emisije nevarnih snovi ali porabe energije med proizvodnjo in obratovanjem; njihovih stroškov v življenjskem ciklu, ki so v bistvenem odvisni od stroškov nadzora in vzdrževanja ali časa in denarja, porabljenega za čiščenje in njihovega vpliva na bivalno ugodje. Razvili smo edinstveno orodje, DGNB Navigator, za pomoč vsem vključenim v postopek izbora proizvodov - od proizvajalcev do arhitektov, projektantov, investitorjev, izvajalcev in avditorjev - da bi jim zagotovili pregledne in transparente informacije, ki jih potrebujejo.

Izvedite več o DGNB Navigator-ju