This website uses cookies for reasons of functionality, convenience, and statistics.
If you consent to this use of cookies, please click “Yes, I agree.” More information

Yes, I agree
DGNB

DGNB Akademija.

 

DGNB omogoča širši profesionalni javnosti dostop do celotnega DGNB strokovnega znanja. S svojimi raznolikimi in individualno prilagojenimi storitvami, ponuja DGNB Akademija zainteresiranim strankam podrobna znanja, ki jih potrebujejo na razvijajočem se trgu trajnostne gradnje. Po hitri internacionalizaciji svojega certifikacijskega sistema, katerega prilagodljivost temelji na Evropskih normah in standardih, je DGNB razvil celo vrsto mednarodnih izobraževanj z namenom promocije enotnega pristopa razvoju trajnostnosti. Prosimo, da se upošteva dejstvo, da je mednarodni izobraževalni program namenjen strokovnjakom iz gradbene industrije, ki želijo svetovati in revidirati (avditirati) projekte v državah, v katerih se trenutno še ne uporablja lasten, specifično prilagojen DGNB certifikacijski sistem. V Avstriji, Bolgariji, Švici, Danski in Nemčiji, kjer je DGNB sistem že bil adaptiran, se ponuja za državo prilagojeno izobraževanje in akreditacija DGNB  Konzultantov in DGNB Avditorjev za delovanje v teh državah.

Izvedite več o DGNB Akademiji

 

Vabilo na jesenski rok izobraževanja za pridobitev naziva DGNB RP v Ljubljani in Mariboru

Izobraževanje za pridobitev naziva DGNB RP je namenjeno vsem, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s področji gradenj ter z investicijami, načrtovanjem ali razvojem projektov (developers). Primerno je tako za javne uslužbence iz občin in ministrstev, ki sodelujejo pri javnih naročilih, kot za nepremičninske posrednike, naročnike projektov, investitorje, projektante vseh usmeritev, bančne ali zavarovalniške delavce, ki se ukvarjajo z investicijami ter vse, ki načrtujejo investicije ali upravljajo z objekti pri lastnikih večjega števila stavb (na primer trgovinske ali hotelske verige, javna podjetja s področij šolstva ali zdravstva, energetike, telekomunikacij in podobno). Izobraževanje in izpit potekata v slovenščini pod strokovnim vodstvom slovenskih strokovnjakov trajnostne gradnje.

Vabimo Vas, da se udeležite izobraževanja za usposobljene po programu DGNB RP – Registered Professional, mednarodno uveljavljenem sistemu certificiranja trajnostnih stavb. Izobraževanji v Ljubljani  in Mariboru bosta potekali v obliki strnjenega tridnevnega modula. V okviru tega boste spoznali vsa potrebna osnovna znanja za PRVI STIK S KOMPLEKSNOSTJO TRAJNOSTNE GRADNJE TER DOBILI STRNJEN PREGLED NAD ZNANJI IN MERILI LE-TE. Z opravljenim izpitom lahko pridobite tudi uradno potrdilo o pridobljenem nazivu "Registrirani profesionalec DGNB (DGNB RP)“.

V Ljubljani bo izobraževanje potekalo v času od 10.09.2014 do 12.09.2014.
V Mariboru pa bo izobraževanje potekalo v času od od 01.10.2014 do 03.10.2014.

Več o izobraževanju, lokaciji in programu izobraževanja v Ljubljani

Več o izobraževanju, lokaciji in programu izobraževanja v Mariboru

 

DGNB Registered Professional Datumi and Registracije
Vsebine
DGNB Consultant Datumi and Registracije
DGNB Auditor Datumi and Registracije